18.09.2017 – 10 razy TABATA i procesy poznawcze

Dzień jak co dzień – 10 ćwiczeń po 8 serii w systemie – 20 sekund powtórzenia i 10 sekund przerwy w truchcie. Zegar do ustawiania sygnalizacji czasu znajduje się np. tu

Najpierw rozgrzewka.

Potem:

  1. 4 x skip A + przysiad
  2. pompki na triceps
  3. 2 x burpees + 2 x pompka
  4. opuszczanie obu nóg nad podłogę w leżeniu tyłem + opuszczenie na zmianę prawej i lewej pojedynczo (tak jak tu tylko odwrotnie – od stóp skierowanych w sufit nad podłogę)
  5. wykrok prawą, potem lewą nogą w przód + 2 x skok obunóż podciągając kolana do klatki piersiowej
  6. unoszenie tułowia na prawym i na lewym przedramieniu (po 4 serie)
  7. unoszenie nóg w leżeniu bokiem (po 4 serie na prawym i lewym boku)
  8. unoszenie bioder w leżeniu tyłem
  9. wykrok do boku do półprzysiadu i unoszenie nogi w bok (raz jedna raz druga strona)
  10. przysiady do boku na jedną nogę 

 

Do tego wykład poruszający tematykę procesów poznawczych. W skrócie – ludzkiego myślenia. Moja ulubiona, bo bardzo przydatna koncepcja potrzeby domknięcia poznawczego.

Wyjątkowo tylko 55 minut, czyli akurat czas krótkiego treningu. 

Najważniejsze:

Potrzeba domknięcia poznawczego to dążenie do unikania niejasności, czyli sytuacji, które trudno wyjaśnić, sklasyfikować, jednoznacznie uznać za czarne lub białe, dobre, złe. 

Osoby o dużej potrzebie domknięcia (zamknięte poznawczo) są raczej impulsywne. Chcą szybko rozwiązać problem, więc nie są skłonne do głębokiej analizy. Osoby otwarte poznawczo bywają bardziej refleksyjne i ostrożne. Jak wiadomo – jedna i druga cecha ma zalety, ale w odmiennych okolicznościach. 

Osoby o wyższej potrzebie domknięcia poznawczego mają tendencję do porządku, przewidywalności w sposobie rozumowania, zatem częstokroć nadmiernie upraszczają rzeczywistość.

Chcąc zachować stabilny obraz świata, odwołują się raczej do informacji, które już mają i które są zgodne z dotychczasowym obrazem świata. Stronią od takich danych, które je podważają. 

W związku z tym, że powoływanie się na autorytety dostarcza więcej pewności, osoba zamknięta poznawczo chętnie im ulega. Chętnie przyjmuje normy, reguły

Dyskomfort odczuwany w przypadku wieloznaczności skłania do autorytaryzmu i dogmatyzmu. Niepokój wywołany podważaniem stanowiska skłania takie osoby do intensywnej obrony. Z braku szerokiej wiedzy, częściej obrona ta polega na argumentach niemerytorycznych, emocjonalnych. Jest to czynione z pewnością siebie, bo poziom pewności co do znajomości prawdy jest w ich przypadku bardzo wysoki. 

Wysoka potrzeba domknięcia jest ujemnie skorelowana z otwartością na doświadczenie, co oznacza, że gdy ktoś jest np. bardziej tolerancyjny, lubi dowiadywać się nowych rzeczy, doświadczać, poszukuje, to sztywność, dogmatyzm, autorytaryzm i konformizm jego/jej myślenia jest zwykle odpowiednio mniejszy. I odwrotnie – im ktoś chętniej porusza się w życiu w znajomych, utartych schematach, tym większa niechęć także do wszelkich ,,filozoficznych” poszukiwań. 

Osoby u których występują negatywne emocje, są bardziej precyzyjne, refleksyjne, otwarte na argumenty, czyli mniej zamknięte poznawczo. Osoby, które w danym momencie czują się bardzo dobrze, mają pozytywne emocje, mają skłonność do przeceniania swojej wiedzy i możliwości kontroli sytuacji oraz stereotypowego myślenia. 

Więcej w powyższym filmie.

komentarze

Dodaj komentarz