Ideologie polityczne w sporcie a stereotypy

Od przeszło 20 lat w Polsce kolejne ekipy rządzące kształtują sport kierując się dwoma ideologiami. Chodzi oczywiście o model neoliberalny i konserwatywny. Podejście socjalistyczne, czyli socjalne, wspólnotowe, egalitarne, jest dla mięczaków. Po doświadczeniach PRL zostało z boku. Z tego powodu to wygrana i pieniądze tworzą wyobrażenie wielu ludzi na temat kultury fizycznej. Ale nie tylko. W jaki jeszcze sposób poszczególne doktryny mogą upowszechniać stereotypy dotyczące uprawiania sportu?

BHP treningu fizycznego dla początkujących

W styczniu rozpoczyna się sezon zrzucania dodatkowych kilogramów. W związku z tym, wiele osób decyduje się na regularne treningi. Niektórzy nie chcą lub nie mogą rozpocząć aktywności pod okiem instruktora zajęć fitness albo trenera personalnego.

Jak trenować ciało i nie męczyć się psychicznie?

Trenowanie ciała traktowane jest jako ciągłe pokonywanie.Można inaczej-wolniej   Z popularnego podejścia można wyprowadzić, że sport łączy się ze stresem a zdolność systematycznego trenowania uwarunkowana jest wysoką odpornością lub przyzwyczajeniem do częstego […]