Ideologie polityczne w sporcie a stereotypy

Od przeszło 20 lat w Polsce kolejne ekipy rządzące kształtują sport kierując się dwoma ideologiami. Chodzi oczywiście o model neoliberalny i konserwatywny. Podejście socjalistyczne, czyli socjalne, wspólnotowe, egalitarne, jest dla mięczaków. Po doświadczeniach PRL zostało z boku. Z tego powodu to wygrana i pieniądze tworzą wyobrażenie wielu ludzi na temat kultury fizycznej. Ale nie tylko. W jaki jeszcze sposób poszczególne doktryny mogą upowszechniać stereotypy dotyczące uprawiania sportu?